PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE

V těžkých situacích poskytuje úlevu to, že můžeme své starosti sdělit v bezpečném prostředí. Důležité je, že jste se rozhodli se svými těžkostmi něco udělat. Je to první krok k úspěšnému řešení. Pojďme to zkusit.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Životní krize
 • Ztráta blízké osoby
 • Perinatální ztráta (ztráta miminka před porodem nebo při porodu)
 • Vážné onemocnění blízké osoby
 • Hospic ano či ne, doprovázení
 • Posttraumatické stavy
 • Obavy ze smrti
 • Sebevědomí, psychická odolnost
 • Psychospirituální krize
 • Depresivní stavy
 • Úzkost a strachy
 • Mezilidské vztahy
 • Vyčerpání, vyhoření
 • Neschopnost zastavit se, aj.

V zaměstnání trávíme velkou část svého života. Mnoho lidí dokonce více času než se svou rodinou. Člověku by v práci mělo být dobře a měl by vidět smysl toho, co dělá.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Ztráta zaměstnání
 • Návrat do práce po mateřské dovolené
 • Návrat do práce po dlouhé nemoci
 • Problémy s nadřízeným
 • Problémy na pracovišti
 • Nácvikové situace
 • Komunikace s nadřízeným
 • Příprava na nové zaměstnání
 • Příprava na pohovor
 • Příprava na assessment centrum
 • Prevence syndromu vyhoření

 

Upřednostňuji individuální práci se zaměstnancem, protože věřím, že každý bychom měl začít sám u sebe, abychom následně mohli ovlivnit své okolí změnou své osobnosti.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Motivace zaměstnanců včetně zaměstnanců na řídících pozicích formou individuální práce
 • Dosažení konkrétního cíle zaměstnance
 • Vylepšení vztahů na pracovišti
 • Ostatní problémy bránící v pracovním výkonu
 • Jak jednat se zaměstnancem, kterého postihla ztráta blízké osoby nebo jiná životní krize
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Návrat zaměstnance do práce po těžké životní situaci
 • Individuální přístup k zaměstnancům při propouštění

 

 

 
Co je psychoanalytická psychoterapie?

Základ psychoanalytické psychoterapie spočívá v psychoanalýze. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.

Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity.

Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se se snaží nalézt hlubší životní uspokojení.

Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Přispívá významně ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život.

Je nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let.

Životní krizové situace
Dovolte mi pracovat s Vámi, když jste v krizi.

V těžkých situacích poskytuje úlevu to, že můžeme své starosti sdělit v bezpečném prostředí. Důležité je, že jste se rozhodli se svými těžkostmi něco udělat. Je to první krok k úspěšnému řešení. Pojďme to zkusit.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Životní krize
 • Ztráta blízké osoby
 • Perinatální ztráta (ztráta miminka před porodem nebo při porodu)
 • Vážné onemocnění blízké osoby
 • Hospic ano či ne, doprovázení
 • Posttraumatické stavy
 • Obavy ze smrti
 • Sebevědomí, psychická odolnost
 • Psychospirituální krize
 • Depresivní stavy
 • Úzkost a strachy
 • Mezilidské vztahy
 • Vyčerpání, vyhoření
 • Neschopnost zastavit se, aj.


Vztahy na pracovišti
Připravím Vás na různé situace v zaměstnání.

Pro zaměstnavatele
Udržte si své zaměstnance, posilte jejich spokojenost v práci. Spokojený zaměstnanec podává větší výkon.

V zaměstnání trávíme velkou část svého života. Mnoho lidí dokonce více času než se svou rodinou. Člověku by v práci mělo být dobře a měl by vidět smysl toho, co dělá.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Ztráta zaměstnání
 • Návrat do práce po mateřské dovolené
 • Návrat do práce po dlouhé nemoci
 • Problémy s nadřízeným
 • Problémy na pracovišti
 • Nácvikové situace
 • Komunikace s nadřízeným
 • Příprava na nové zaměstnání
 • Příprava na pohovor
 • Příprava na assessment centrum
 • Prevence syndromu vyhoření

 

Upřednostňuji individuální práci se zaměstnancem, protože věřím, že každý bychom měl začít sám u sebe, abychom následně mohli ovlivnit své okolí změnou své osobnosti.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Motivace zaměstnanců včetně zaměstnanců na řídících pozicích formou individuální práce
 • Dosažení konkrétního cíle zaměstnance
 • Vylepšení vztahů na pracovišti
 • Ostatní problémy bránící v pracovním výkonu
 • Jak jednat se zaměstnancem, kterého postihla ztráta blízké osoby nebo jiná životní krize
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Návrat zaměstnance do práce po těžké životní situaci
 • Individuální přístup k zaměstnancům při propouštění

 

 

 
Co je psychoanalytická psychoterapie?

Základ psychoanalytické psychoterapie spočívá v psychoanalýze. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.

Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity.

Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se se snaží nalézt hlubší životní uspokojení.

Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Přispívá významně ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život.

Je nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let.