PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE

METODA EMDR

V těžkých situacích poskytuje úlevu to, že můžeme své starosti sdělit v bezpečném prostředí. Důležité je, že jste se rozhodli se svými těžkostmi něco udělat. Je to první krok k úspěšnému řešení. Pojďme to zkusit.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Životní krize
 • Ztráta blízké osoby
 • Perinatální ztráta (ztráta miminka před porodem nebo při porodu)
 • Vážné onemocnění blízké osoby
 • Hospic ano či ne, doprovázení
 • Posttraumatické stavy
 • Obavy ze smrti
 • Sebevědomí, psychická odolnost
 • Psychospirituální krize
 • Depresivní stavy
 • Úzkost a strachy
 • Mezilidské vztahy
 • Vyčerpání, vyhoření
 • Neschopnost zastavit se, aj.

EMDR je zkratka pro Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí). Představuje komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbu, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich vyplývající obtíže. Zastavuje obtížné vzpomínky a pomáhá jim je správně přepracovávat. Může tak pomoci s řadou duševních chorob u lidí všech věkových skupin.

Osobou, která vyvinula principy terapie EMDR, je Francine Shapiro, psycholožka a výzkumnice ze školy Palo Alto v USA. Právě ona objevila v 80. letech, že rychlé a opakované pohyby očí snižují úroveň úzkosti u lidí, kteří zažili náročné události. Od doby vzniku EMDR pomohla metoda více než miliónu lidí na celém světě zmírnit projevy symptomů, léčit následky autonehod, přírodních katastrof, zdravotních nebo osobních ztrát či sexuálního násilí, zlepšit pohled na sebe sama a ulevit od tělesných obtíží. K léčbě používá metoda EMDR standardizované postupy a kombinuje prvky z různých psychoterapeutických škol s očními pohyby nebo jinými projevy bilaterální stimulace (sluchová či dotyková stimulace). Terapie EMDR je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (např. Světová zdravotnická organizace, 2013).

Terapie EMDR představuje specifickou metodu, kterou lze chápat v širším teoretickém modelu nazvaném „Adaptivní zpracování informací“ (AIP). Tento termín se týká vrozené schopnosti mozku vypořádat se s obtížnými životními zkušenostmi a dospět k adaptivnímu řešení. Od narození nese každá živá bytost sebeléčivý plán, který se projevuje při setkání se stresovou situací jako schopnost se spontánně uzdravovat. Když se náročná zkušenost děje příliš rychle, neočekáváme ji nebo je příliš zaplavující, přirozená schopnost organismu zpracovat danou událost je přetížená a může se blokovat proces samoléčení. Základem patologie jsou vzpomínky obsahující smyslové, fyzické, emoční a kognitivní aspekty, a právě ty jsou uloženy v dysfunkčních sítích. Způsobují mnohé psychické i tělové obtíže jako je např. opakované vynořování velmi živých vzpomínek, zvýšené reagování na různé spouštěče apod. Terapie EMDR je umožňuje zpřístupnit na vědomé úrovni bez vyvolání emocionálního náboje. Obnovuje tedy normálního zpracování a přirozené začlenění informací. EMDR terapie využívá k léčení dvoustrannou stimulaci mozku, čehož lze dosáhnout pohybem očí, klepáním nebo zvukovou stimulací. EMDR metoda zahrnuje pozornost ke třem časovým obdobím. Klade důraz na minulé rušivé vzpomínky, na současné situace, které způsobují úzkost a rozvíjí dovednosti a postoje potřebné pro pozitivní budoucí akce. Úkolem EMDR metody je pomoc odstraňovat překážky, které brání spontánnímu uzdravování a tím se metoda stává efektivním a poměrně rychlým nástrojem pro léčbu.

Zdroj: Volně dle EMDR Europe

Upřednostňuji individuální práci se zaměstnancem, protože věřím, že každý bychom měl začít sám u sebe, abychom následně mohli ovlivnit své okolí změnou své osobnosti.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Motivace zaměstnanců včetně zaměstnanců na řídících pozicích formou individuální práce
 • Dosažení konkrétního cíle zaměstnance
 • Vylepšení vztahů na pracovišti
 • Ostatní problémy bránící v pracovním výkonu
 • Jak jednat se zaměstnancem, kterého postihla ztráta blízké osoby nebo jiná životní krize
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Návrat zaměstnance do práce po těžké životní situaci
 • Individuální přístup k zaměstnancům při propouštění

 

 

 
Co je psychoanalytická psychoterapie?

Základ psychoanalytické psychoterapie spočívá v psychoanalýze. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.

Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity.

Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se se snaží nalézt hlubší životní uspokojení.

 

Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Přispívá významně ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život.

Je nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let.

 

Životní krizové situace
Dovolte mi pracovat s Vámi, když jste v krizi.

V těžkých situacích poskytuje úlevu to, že můžeme své starosti sdělit v bezpečném prostředí. Důležité je, že jste se rozhodli se svými těžkostmi něco udělat. Je to první krok k úspěšnému řešení. Pojďme to zkusit.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Životní krize
 • Ztráta blízké osoby
 • Perinatální ztráta (ztráta miminka před porodem nebo při porodu)
 • Vážné onemocnění blízké osoby
 • Hospic ano či ne, doprovázení
 • Posttraumatické stavy
 • Obavy ze smrti
 • Sebevědomí, psychická odolnost
 • Psychospirituální krize
 • Depresivní stavy
 • Úzkost a strachy
 • Mezilidské vztahy
 • Vyčerpání, vyhoření
 • Neschopnost zastavit se, aj.


Vztahy na pracovišti
Připravím Vás na různé situace v zaměstnání.

Pro zaměstnavatele
Udržte si své zaměstnance, posilte jejich spokojenost v práci. Spokojený zaměstnanec podává větší výkon.

EMDR je zkratka pro Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí). Představuje komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbu, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich vyplývající obtíže. Zastavuje obtížné vzpomínky a pomáhá jim je správně přepracovávat. Může tak pomoci s řadou duševních chorob u lidí všech věkových skupin.

Osobou, která vyvinula principy terapie EMDR, je Francine Shapiro, psycholožka a výzkumnice ze školy Palo Alto v USA. Právě ona objevila v 80. letech, že rychlé a opakované pohyby očí snižují úroveň úzkosti u lidí, kteří zažili náročné události. Od doby vzniku EMDR pomohla metoda více než miliónu lidí na celém světě zmírnit projevy symptomů, léčit následky autonehod, přírodních katastrof, zdravotních nebo osobních ztrát či sexuálního násilí, zlepšit pohled na sebe sama a ulevit od tělesných obtíží. K léčbě používá metoda EMDR standardizované postupy a kombinuje prvky z různých psychoterapeutických škol s očními pohyby nebo jinými projevy bilaterální stimulace (sluchová či dotyková stimulace). Terapie EMDR je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (např. Světová zdravotnická organizace, 2013).

Terapie EMDR představuje specifickou metodu, kterou lze chápat v širším teoretickém modelu nazvaném „Adaptivní zpracování informací“ (AIP). Tento termín se týká vrozené schopnosti mozku vypořádat se s obtížnými životními zkušenostmi a dospět k adaptivnímu řešení. Od narození nese každá živá bytost sebeléčivý plán, který se projevuje při setkání se stresovou situací jako schopnost se spontánně uzdravovat. Když se náročná zkušenost děje příliš rychle, neočekáváme ji nebo je příliš zaplavující, přirozená schopnost organismu zpracovat danou událost je přetížená a může se blokovat proces samoléčení. Základem patologie jsou vzpomínky obsahující smyslové, fyzické, emoční a kognitivní aspekty, a právě ty jsou uloženy v dysfunkčních sítích. Způsobují mnohé psychické i tělové obtíže jako je např. opakované vynořování velmi živých vzpomínek, zvýšené reagování na různé spouštěče apod. Terapie EMDR je umožňuje zpřístupnit na vědomé úrovni bez vyvolání emocionálního náboje. Obnovuje tedy normálního zpracování a přirozené začlenění informací. EMDR terapie využívá k léčení dvoustrannou stimulaci mozku, čehož lze dosáhnout pohybem očí, klepáním nebo zvukovou stimulací. EMDR metoda zahrnuje pozornost ke třem časovým obdobím. Klade důraz na minulé rušivé vzpomínky, na současné situace, které způsobují úzkost a rozvíjí dovednosti a postoje potřebné pro pozitivní budoucí akce. Úkolem EMDR metody je pomoc odstraňovat překážky, které brání spontánnímu uzdravování a tím se metoda stává efektivním a poměrně rychlým nástrojem pro léčbu.

Zdroj: Volně dle EMDR Europe

Upřednostňuji individuální práci se zaměstnancem, protože věřím, že každý bychom měl začít sám u sebe, abychom následně mohli ovlivnit své okolí změnou své osobnosti.

Na jaké oblasti spolu můžeme spolupracovat:

 • Motivace zaměstnanců včetně zaměstnanců na řídících pozicích formou individuální práce
 • Dosažení konkrétního cíle zaměstnance
 • Vylepšení vztahů na pracovišti
 • Ostatní problémy bránící v pracovním výkonu
 • Jak jednat se zaměstnancem, kterého postihla ztráta blízké osoby nebo jiná životní krize
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Návrat zaměstnance do práce po těžké životní situaci
 • Individuální přístup k zaměstnancům při propouštění

 

 

 
Co je psychoanalytická psychoterapie?

Základ psychoanalytické psychoterapie spočívá v psychoanalýze. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.

Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity.

Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se se snaží nalézt hlubší životní uspokojení.

 

Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Přispívá významně ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život.

Je nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let.