Psychologie, práce s traumatem a psychoanalytická psychoterapie

 • Univerzita Palackého v Olomouci (filozofická fakulta, jednooborová psychologie), titul Mgr.
 • Dokončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, celkem 850 hodin (IAPSA) 
 • Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě (Dlouhá cesta, o.s.)
 • Dobrovolník v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi (interna)
 • Dobrovolník ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Mladá Boleslav
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVSPS Praha)
 • Výcvik Komplexní krizové intervence (Remedium Praha)
 • Kurz Snoezelen - teorie a praxe (ISNA-MSE)
 • Kurz ROR (Institut klinické psychologie) 
 • Výcvik v hlubinné/vztahové psychoterapii dětí a dospívajících (IPDAR, MUDr. Peter Pöthe)
 • EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing), level 1, level 2
 • EMDR - děti, level 1, level 2
 • Psycholog v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy (oddělení S8 resocializační + Snoezelen v psychiatrii)
 • Polyvagal theory (annual course) - probíhá
 • Disociativní poruchy - Suzette Boon

 

 

Psychologie i psychoterapie mne vždy zajímaly. Za kvalitní základ považuji vystudování jednooborové psychologie v Olomouci a sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Přínosnou nástavbou je výcvik pro zpracování traumatických prožitků metodou EMDR. Významné zkušenosti získávám při práci s pacienty na oddělení, kde pracuji převážně s komplexně traumatizovanými lidmi  a v minulosti také při práci s maminkami, kterým zemřelo dítě a byly ochotny se se mnou o svůj příběh podělit.

Těmto a dalším lidem, kteří mi umožňují nahlédnout do jejich těžkostí, a tím mi projevují důvěru, jsem vděčná. Vážím si této práce a cítím zodpovědnost v práci s klienty. Svoji práci vnímám jako smysluplnou a děkuji za ni.

 

Psychologie práce

 • Vysoká škola ekonomická (fakulta národohospodářská, sociální rozvoj), titul Ing.
 • Řešení etických problémů
 • Řešení vztahů na pracovišti
 • Komunikace s nadřízeným
 • Motivace zaměstnanců
 • Oblast spokojenosti zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Výběr zaměstnance na vhodnou pozici
 • Assessment/Development Centra
 • 360° zpětná vazba
 • Pohovory se zaměstnanci
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Příprava potenciálních kandidátů

 

K personalistice jsem se dostala po Vysoké škole ekonomické. 15 let jsem působila jako personální manažer ve velké korporátní firmě. Zkušenosti byly velmi cenné a někdy dosti tvrdě získané. Nicméně čas se naplnil a chtěla jsem změnu. Tou změnou byla práce v oblasti psychologie a psychoterapie.

 

Psychologie, práce s traumatem a psychoanalytická psychoterapie

 • Univerzita Palackého v Olomouci (filozofická fakulta, jednooborová psychologie), titul Mgr.
 • Dokončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, celkem 850 hodin (IAPSA) 
 • Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě (Dlouhá cesta, o.s.)
 • Dobrovolník v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi (interna)
 • Dobrovolník ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Mladá Boleslav
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVSPS Praha)
 • Výcvik Komplexní krizové intervence (Remedium Praha)
 • Kurz Snoezelen - teorie a praxe (ISNA-MSE)
 • Kurz ROR (Institut klinické psychologie) 
 • Výcvik v hlubinné/vztahové psychoterapii dětí a dospívajících (IPDAR, MUDr. Peter Pöthe)
 • EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing), level 1, level 2
 • EMDR - děti, level 1, level 2
 • Psycholog v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy (oddělení S8 resocializační + Snoezelen v psychiatrii)
 • Polyvagal theory (annual course) - probíhá
 • Disociativní poruchy - Suzette Boon

 

 

Psychologie i psychoterapie mne vždy zajímaly. Za kvalitní základ považuji vystudování jednooborové psychologie v Olomouci a sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Přínosnou nástavbou je výcvik pro zpracování traumatických prožitků metodou EMDR. Významné zkušenosti získávám při práci s pacienty na oddělení, kde pracuji převážně s komplexně traumatizovanými lidmi  a v minulosti také při práci s maminkami, kterým zemřelo dítě a byly ochotny se se mnou o svůj příběh podělit.

Těmto a dalším lidem, kteří mi umožňují nahlédnout do jejich těžkostí, a tím mi projevují důvěru, jsem vděčná. Vážím si této práce a cítím zodpovědnost v práci s klienty. Svoji práci vnímám jako smysluplnou a děkuji za ni.

 

Psychologie práce

 • Vysoká škola ekonomická (fakulta národohospodářská, sociální rozvoj), titul Ing.
 • Řešení etických problémů
 • Řešení vztahů na pracovišti
 • Komunikace s nadřízeným
 • Motivace zaměstnanců
 • Oblast spokojenosti zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Výběr zaměstnance na vhodnou pozici
 • Assessment/Development Centra
 • 360° zpětná vazba
 • Pohovory se zaměstnanci
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Příprava potenciálních kandidátů

 

K personalistice jsem se dostala po Vysoké škole ekonomické. 15 let jsem působila jako personální manažer ve velké korporátní firmě. Zkušenosti byly velmi cenné a někdy dosti tvrdě získané. Nicméně čas se naplnil a chtěla jsem změnu. Tou změnou byla práce v oblasti psychologie a psychoterapie.